Stevig tempo

Voor de trouwe lezers: excuses dat ik te lang niets van me heb laten horen. Ik was te veel gericht op andere dingen om er voor te gaan zitten en weer iets te schrijven.

Het onderzoek gaat gelukkig echt lekker door. Ik ben bezig aan de laatste hoofdstukken. Tegelijkertijd werk ik steeds aan herzieningen van de eerdere hoofdstukken. Het werk is echt bijna klaar.

Ik heb met Immink en Pleizier een tijdpad gemaakt. De planning is dat het manuscript dit najaar echt klaar is. In het tempo waarop het nu gaat moet dat ruim lukken.

De laatste weken heb ik de analyseresultaten met betrekking tot de invloed van de verkiezing en verzoening op de bevinding uitgewerkt. Ik heb echt geprobeerd ‘in de huid van de predikanten te kruipen’. Het is immers kwalitatief onderzoek. Dat betekent dat in het onderzoek het perspectief van degene die in het onderzoek centraal staat leidend is.

Het is heel bijzonder om op deze manier in beeld te krijgen wat in de bevinding in deze preken allemaal meespeelt. Ik hoop dat het lukt om het ook goed te beschrijven.

De komende weken heb ik verschillende gesprekken met mijn begeleiders. Daarin proberen we min of meer definitieve versies van een deel van de hoofdstukken af te ronden.

Wat mij persoonlijk betreft: het gaat gelukkig redelijk goed. Er zijn de laatste weken heel moeilijke momenten geweest waarop ik eigenlijk erg labiel was. Maar gelukkig lukt het dan wel – mede door het werk aan het onderzoek – om weer wat ‘steviger in mijn ┬ámentale schoenen te staan’.

Het is ook fijn dat mijn lichamelijke conditie weer echt vooruit gaat. Dat helpt ook om de dingen wat beter aan te kunnen.

Het is de bedoeling dat ik de komende tijd weer regelmatiger een verslagje schrijf. Ik hoop dat ik voldoende voortgang maak om telkens iets te kunnen melden.