Rustig doorlezen, analyseren en ordenen

Het gaat allemaal niet even snel, maar ik kom wel vooruit. Ik ben aardig op weg met de steekproef. Door alle omstandigheden gaat het langzamer dan ik had gehoopt, maar het lukt gelukkig wel.

Een preek analyseren voor de steekproef is wel iets anders dan een gerichte analyse met een model. Bij een model kun je met de vragen die daarbij horen heel gericht zoeken. Nu gaat het om een inventarisatie van de belangrijkste thema’s die in de preken worden besproken. Dat is een heel open manier van analyseren en dat gaat dus niet zo snel.

Opvallende dingen tot nu toe zijn vooral de grote verschillen in taalgebruik en de echt heel grote verschillen als het gaat om de structuur van de preken. Daarnaast zijn er natuurlijk de verschillen als gevolg van het feit dat de één vooral praktisch op de betekenis ingaat (die geeft nadruk aan de betekenis voor het geestelijk leven) en de ander het accent legt op de uitleg van de betreffende zondagsafdeling in meer dogmatische zin (zo correct mogelijk de leer beschrijven).

Ik ben nu nog bezig met het doornemen van de preken, het weergeven van de opbouw, de korte beschrijving van de inhoud van de onderdelen en met verzamelen van de besproken thema’s. Als ik alle 25 preken van de steekproef klaar heb, moeten de gevonden thema’s geordend worden. Daarna kan er gekeken worden welke thema’s in ieder geval een plaats moeten krijgen in het analysemodel.

Ik wil mijn best doen om dat volgende week af te krijgen.