Extra ‘laag’ aanbrengen: verheldering door vergelijking en confrontatie

Deze zomer is mijn weblog een beetje in het ‘vergeethoekje’ gekomen. Nu dan toch weer een update over mijn onderzoek.

De achterliggende weken ben ik vooral bezig geweest met literatuurstudie. Ik wil namelijk een extra ‘laag’ in het onderzoek aanbrengen. Het doel daarvan is de verheldering van de gevonden onderzoeksresultaten. Door die verheldering krijgen de resultaten een goede inbedding in het wetenschappelijk homiletisch discours.

Het is de bedoeling om, naast de beschrijving van de resultaten, ook een vergelijking/confrontatie met de visies van een aantal invloedrijke auteurs op het terrein van de homiletiek in het onderzoek te verwerken. Daarvoor heb ik (voorlopig) gekozen voor: David Buttrick, Fred Craddock, Ernst Lange, Thomas Long en Paul Wilson. Daarnaast zullen op onderdelen ook andere auteurs in het ‘gesprek’ betrokken worden.

Het doel van deze extra ‘laag’ in het onderzoek is dus vooral het verhelderen van het eigen karakter van de prediking in de Gereformeerde Gemeenten.

Ik hoop volgende week te kunnen beginnen met het verwerken van dit ‘gesprek’ in de tekst van de hoofdstukken. Ik verwacht dat dat redelijk snel kan gaan.

Over ruim twee weken staat weer een bespreking met mijn begeleiders gepland; daarna hoop ik dan wat meer duidelijkheid te kunnen geven over het vervolg.