Begonnen met de analyse

Het begin is gemaakt. Ik heb deze week gewerkt aan het maken van een format voor de weergave van de analyseresultaten en ben die, al analyserend, aan het verbeteren. Het is belangrijk dat de gegevens overzichtelijk blijven. Dan kan ik er snel in zoeken en is ook een goede controle mogelijk.

Het is leuk om te zien dat de vragen uit het analysemodel een heel goed inzicht geven in de preken. Het lijkt erop dat op deze manier toch eigenlijk alle inhoudelijke punten van de preken in beeld komen. Wat dat betreft loont het vele voorbereidende werk nu dus wel.

Tussendoor doe ik wat leeswerk voor de herziening van hoofdstuk 3. Dat heeft me deze week toch wel weer wat goede aanvullende informatie over de visie op de prediking en op het geestelijk leven opgeleverd.

Ik heb ook een recensie geschreven voor Wapenveld. Dit keer over The Collected Sermons of Walter Brueggemann. De redactie had een verzoek bij me neergelegd om iets van hem te bespreken. Het lezen van deze preken maakt je wel weer heel duidelijk dat we in de gereformeerde gezindte in Nederland toch wel een heel eigen manier van preken hebben. Het schrijven van de recensie heeft me daarom ook geholpen in het nadenken over de prediking.

Deze week heb ik nog wel steeds last gehad van de bijwerkingen van de antidepressiva. Ik ben bang dat ik daar wel last van zal blijven houden. Ik hoop wel dat de medicijnen op korte termijn gaan werken; af en toe heb ik ‘gaten’ waarbij ik alle zeilen bij moet zetten om overeind te blijven. Dat kost toch ook veel energie en het heeft  zijn weerslag op de dagelijkse gang van zaken.