Weer druk met lezen

Een nieuw hoofdstuk voorbereiden vraagt altijd veel leeswerk. Ik ben dinsdag naar de Universiteitsbibliotheek in Leiden geweest en heb weer veel meegenomen. Ook via de kinderen (die kunnen evt. boeken uit andere bibliotheken meenemen) heb ik weer voldoende leesvoer binnen gekregen. Voorlopig ben ik dus wel even bezig.

Dat betekent ook dat ik deze week niet heel veel nieuws te melden heb. Het leeswerk is nog heel breed en is vooral gericht op meer kennis en begrip van taalkundige aspecten die een rol spelen in de retorische kritiek.

Ondertussen kom ik ook weer punten tegen die ik misschien had moeten uitzoeken voor hoofdstuk 2 (de methodologische onderbouwing). Ik probeer die aanvullingen ook te verwerken.

Ik heb trouwens ook bedacht dat ik hoofdstuk 2 ook wil laten doorlezen door één of twee mensen die gespecialiseerd zijn in dat onderdeel. Het is goed om je, als dat nodig is,  door mensen die veel verstand hebben van methodologie te laten corrigeren of aanvullen. Om het concrete onderzoekswerk straks op een goede en verantwoorde manier uit te voeren, is het belangrijk om deze zaken op orde te hebben.

Ik hoop volgende week wat meer concrete dingen te kunnen melden; het leeswerk van deze week zal dan misschien weer wat dingen hebben opgeleverd waar wat over te zeggen is.