Vorderingen, vermoeidheid en vragen

Afgelopen weken heb ik me bezig gehouden met een heel uitgebreide analyse van vier preken. Ik heb allerlei methoden toegepast om te kijken hoe ik (nog) meer grip kon krijgen op het functioneren van de bevinding in de tekst van de preek.

Dat werk is niet voor niets geweest: ik maak echt vorderingen. De combinatie van structuuranalyse, retorische analyse en discoursanalyse brengt goed in beeld wat er op het niveau van de tekst van de preek precies gebeurt.

Ik ben nu de resultaten van deze analyse aan het verwerken in een profielmemo per preek. Het is de bedoeling om daarna een notitie te schrijven waarin de resultaten worden gecombineerd en worden uitgewerkt. Ze zullen t.z.t. waarschijnlijk een belangrijk onderdeel van het proefschrift vormen, en kunnen nu als focus dienen in een volgende analyseronde.

Ondertussen is het een worsteling met de vermoeidheid. De concentratie lijkt beter te zijn geworden nadat ik ’s nachts het apneu-apparaat gebruik, maar helaas kost de inzet voor het onderzoek momenteel wel veel energie.

Dat komt eigenlijk niet zozeer door het onderzoek, maar doordat het energieniveau nogal te lijden heeft onder het feit dat het niet zo goed met me gaat. De worsteling met de depressiviteit kost me heel veel energie.

De vragen die daarmee samenhangen verstoren momenteel het beetje balans dat ik dacht te hebben. In overleg met (en op advies van) Jannie, heb ik besloten om toch te zoeken naar begeleiding. Ik ben in gesprek met de huisarts om samen te kijken naar mogelijkheden voor therapie. Hopelijk kunnen we op korte termijn goede begeleiding/behandeling vinden.