Vergelijking levert nog meer zicht op uitleg op

Het schrijven van het proefschrift vraagt niet alleen doorzettingsvermogen, maar is ook steeds weer opnieuw aanleiding tot nog preciezer uitzoeken hoe het nu allemaal zit.

Op dit moment ben ik bezig met het hoofdstuk over de manier waarop de bevinding aan de bijbeltekst gekoppeld wordt. Al schrijvend wilde ik kijken of er nog beter zicht op dit fenomeen in de preek te krijgen was door preken over dezelfde tekst met elkaar te vergelijken.

Dat betekent wel weer nieuw onderzoekswerk. Al waren deze preken wel helemaal geanalyseerd, ze waren op het niveau van de wijze van uitleg nog niet zo uitgebreid naast elkaar gelegd.

Het zijn acht preken (4 x 2 preken over dezelfde tekst), die niet op deze overeenkomst in tekst waren uitgekozen (de selectie was willekeurig), maar nu er in het onderzoeksmateriaal zoveel vergelijkingsmogelijkheid aanwezig is, levert dat misschien toch nog meer inzicht op.

Zo blijf je natuurlijk wel steeds bezig 🙂  Maar goed, het schrijven vordert inmiddels ook en de onderbouwing wordt op deze manier steeds uitgebreider. Uiteindelijk winst dus.

Het gaat allemaal wel langzamer dan ik wilde. De concentratie is door de overprikkeling de afgelopen twee maanden niet vooruit gegaan. Ik moet op sommige dagen ook erg mijn best doen om qua energie overeind te blijven. Ik hoop dat het, nu het leven wat regelmatiger wordt, op korte termijn wel vooruit zal gaan. In deze conditie ben ik gewoon erg kwetsbaar voor spanningen en depressiviteit.

Begin februari hoop ik weer een overleg met Immink en Pleizier te hebben. Het zou fijn zijn als ik dan in ieder geval het hoofdstuk waar ik nu aan bezig ben afgerond heb.