Nieuw jaar, een nieuwe benadering

De overstap naar de begeleiding door prof. Immink vraagt ook weer aandacht voor een andere benadering van het onderzoek. Hij heeft goede ervaringen met onderzoek in de traditie van Grounded Theory en wil graag dat ik daar bij aansluit. Dat betekent dat ik momenteel bezig ben met het inlezen in deze onderzoeksbenadering. Ik ben al aardig op weg.

Daarnaast ben ik momenteel bezig met een notitie over spiritualiteit en bevinding. Deze begrippen spelen in mijn (aangepaste) onderzoeksopzet een grote rol. Het is daarom belangrijk om helder te hebben wat ik er onder versta en hoe ik daar onderzoek naar denk te kunnen doen. Ik ben erg blij dat ik door de aanpassing van de onderzoeksopzet en het verzoek tot het schrijven van een aantal notities over onderdelen van die opzet, helemaal over het dode punt in mijn onderzoek heen ben.

De achterliggende weken heb ik aardig wat kunnen lezen. Daarmee heb ik veel informatie kunnen verzamelen over de context van het onderzoeksmateriaal. Ik hoop daar verder in het onderzoek mijn winst weer mee te kunnen doen.

Het is mijn bedoeling deze week de notitie over spiritualiteit en bevinding af te ronden. Dan kan ik volgende week weer verder met het inlezen over de onderzoeksmethode.