Methodologische vragen

Ik ben de laatste weken aan het inlezen met betrekking tot Grounded Theory. Bij prof. Immink (PThU) zijn al verschillende mensen bezig (geweest) met onderzoek waarbij gewerkt wordt met deze onderzoeksbenadering. Hij zou graag zien dat ik me daar bij aansluit.

Bij het lezen liep ik wel tegen een aantal vragen aan. Omdat ik al een heel stuk onderzoek achter de rug heb, is het niet eenvoudig om over te schakelen naar een benadering waarin er juist veel nadruk ligt op het toepassen van de methode vanaf het begin van het onderzoek. Ik zal dus goed moeten kijken wat wel en niet mogelijk is en daar goed verantwoording van moeten afleggen.

Ik heb advies gevraagd aan dr. Theo Pleizier, die veel van deze onderzoeksmethode weet (hij heeft die zelf toegepast in zijn onderzoek). Hij bood aan om de problemen met hem door te nemen. Ik hoop daarom maandag naar hem toe te gaan. Ik ben er erg blij mee dat hij wil meekijken bij het zoeken naar antwoorden op de vragen die bij mij gerezen zijn.

In de persoonlijke omstandigheden is ondertussen weinig verandering gekomen. Het kost me eerlijk gezegd moeite om te accepteren dat de gevolgen van overprikkeling duidelijk steeds veel langer (en hevig) merkbaar zijn. Ik was er door mijn begeleiding voor gewaarschuwd dat dit bij het ouder worden vaak zo is, maar als je dan merkt dat het echt een grotere rol gaat spelen is dat toch iets anders dan als iemand je er voor waarschuwt.