Kruip in de huid van…

Vroeger had je een onderdeel van een radioprogramma waarin je in de huid van een bepaald persoon moest kruipen. Je werd dan bevraagd op gegevens uit het leven en werk van die persoon. Dat betekende dat je er echt heel veel van moest weten om een ronde verder te kunnen komen.

Momenteel ben ik eigenlijk ook met zoiets bezig. Ik probeer helemaal in de tekst van een aantal preken ‘binnen te gaan’ om op tekstniveau te volgen wat de prediker precies doet. Dat moet leiden tot een beschrijving ‘van binnenuit’.

Gelukkig hoef ik daarbij niet in de huid van die predikers te kruipen; ik geloof niet dat ik me daar helemaal mee kan identificeren 🙂 , maar ik moet hen wel helemaal volgen in wat ze in de tekst van de preek precies doen.

Gisteren had ik een overleg met prof. Immink. Het was een goed gesprek. Prettig dat hij ook kritisch en duidelijk aangeeft waar verder aan gewerkt moet worden. Ook van mijn co-promotor, dr. Pleizier, kreeg ik via de mail een stevige reactie op het werk dat ik had ingeleverd. Ik ben op de goede weg, maar ben er nog niet helemaal. Ik bekijk de preken nog teveel van buitenaf. De komende twee weken moet ik me helemaal op de tekst van die preken concentreren om te kijken of ik er dichterbij kan komen.

Ik hoop dat het verder werken aan de preken volgende week ook echt lukt. De afgelopen weken hebben zowel het onderzoek als mijn problemen erg veel energie gekost.  Dat betekent ook dat ik heel voorzichtig moet zijn met wat ik doe. De combinatie van heftige hoofdpijn, een zeurende fluittoon in mijn hoofd en knokken tegen moeilijke gedachten, is op zich al pittig genoeg.

Wat de problemen betreft: deze week is de aanvraag voor onderzoek naar de psychiater verstuurd. De huisarts hoopt dat we via dat onderzoek meer zicht krijgen op de problemen en de mogelijkheden om daar iets aan te doen. Dat er iets moet gebeuren is duidelijk, maar het is ook prettig om daarin een goed advies te krijgen.

Ik hoop dat er binnenkort zowel voor het onderzoek als voor de problemen een belangrijke stap kan worden gezet.