Kern is klaar

De notitie over de soteriologische duiding is klaar. Ik heb nu een goed overzicht van de rol die de heilsfeiten, de verzoening in het algemeen en de plaatsvervanging (verzoening door voldoening) in het bijzonder, in de preken spelen.

Met deze notitie is het werk aan de kern van mijn onderzoek eigenlijk afgerond. Alle centrale categorieën zijn nu vanuit de concrete preken onderbouwd met fragmenten.

Dat betekent dat er nu gewerkt kan worden aan de echte tekst. De notities zijn daarvoor de basis. Er is dus veel werk gedaan, maar het verwerken tot hoofdstukken van een proefschrift zal nog wel de nodige tijd en energie kosten 🙂

De bespreking van deze laatste twee notities staat gepland voor eind maart, dus ik heb nu tijd om te werken aan alles wat ‘om de kern heen zit’. Ook wil ik proberen om de resultaten te ‘verdikken’ (methodologisch onderdeel, ‘thickening’, waarbij gezocht wordt naar andere primaire bronnen die de categorieën meer ‘vulling’ geven en/of eventueel corrigeren).

Ik ben blij dat het tot nu toe gelukt is. De afgelopen tijd heb ik veel last van concentratieproblemen gehad en is het energielevel erg laag geweest. Ook de tinnitus (de fluittoon in mijn hoofd) speelt daar de hele dag, maar vooral ’s avonds, een enorme rol in. Dat het toch lijkt te lukken met het onderzoek is daarom een zegen. Het helpt me ook echt in de strijd tegen de depressiviteit. Ik hoop echt dat ik het verder ook mag/kan afronden.