Goed gesprek; nu lekker verder gaan

Afgelopen maandag had ik een gesprek met Immink en Pleizier over de notitie. Het was een goed gesprek. Ze ‘dwongen’ me met kritische vragen om helder uit te leggen wat er volgens mij in de preken gebeurde. Dat was zowel voor hen als voor mij heel verhelderend.

Voor mij was het in de notitie nog zoeken naar hoe ik precies moest omgaan met de onderzoeksgegevens en of ik die mocht combineren met de reflectie daarop. Ik had in de notitie de gegevens weergegeven, maar de reflectie daar niet bij verwerkt. Dat moet dus voortaan wel, ook in het uiteindelijke resultaat aan het einde van het traject.

We hebben afgesproken dat ik de gevonden lijnen ga controleren en uitbouwen door een analyse van nieuwe preken te maken. Aan de hand van de gegevens die dat oplevert moet ik dan een aanvullende notitie schrijven waarin zowel de resultaten als de reflectie daarop verwerkt worden.

Begin september hopen we weer een gesprek te hebben. Dan moet de nieuwe notitie dus klaar zijn.

Deze week kwam ook het onderzoeksverslag van de onderzoeken i.v.m. de depressieve problemen binnen. Ik heb vanmiddag overleg gehad met de huisarts. Hij zal komende week proberen om bij GGZ hulp voor me te vinden die de adviezen uit het onderzoeksverslag wil/kan omzetten in behandeling.

Het loopt op deze manier allemaal een beetje door elkaar: het onderzoek voor mijn promotie gaat goed en levert nu echt resultaten op, maar de persoonlijke problemen leveren veel moeite en zorgen op. Ik hoop echt dat ik daarover, met goede behandeling, over een poosje ook positieve berichten kan melden.