‘Betalen’, afronden en opnieuw beginnen

Ik gaf de vorige keer al aan dat ik vreesde stevig te moeten’betalen’ voor de overprikkeling. Helaas werd dat ook echt waar. Dit keer was er bijna anderhalve week voor nodig voor ik weer iets anders kon doen dan Zweedse raadseltjes invullen (ik kan er niet tegen om helemaal niets te zitten doen en dus maak ik dan maar simpele puzzeltjes…). Het blijft frustrerend, maar dat is wat overprikkeling dus met me doet; erg moe, totaal geen concentratie en een vreselijke fluittoon in mijn hoofd.

Gelukkig kon ik daarna de notitie afmaken over de invloed van o.a. de visie ten aanzien van de verkiezing en van de Raad des Vredes op de geloofsbeleving in de prediking. Ik had de bijbehorende preekfragmenten al van kort commentaar voorzien, maar nu kon ik er ook een uitgewerkte notitie over schrijven. Daarmee is weer een onderzoeksonderdeel klaar.

Gisteren ben ik begonnen aan het voorbereidende werk voor de notitie over het laatste onderzoeksonderdeel. Dit deel gaat over de soteriologische duiding die in de preken plaatsvindt. Daarin ga ik bijvoorbeeld ook in op de rol van de ‘verzoening door voldoening’ in de preken; met name de rol ervan in de geloofsbeleving zoals die in de preken verwoord wordt. Dus niet alleen hoe er over de verzoening in objectieve zin wordt gesproken, maar ook over wat er gezegd wordt met betrekking tot hoe die verzoening beleefd wordt. Als dit onderdeel klaar is heb ik het onderzoekswerk afgerond en kan ik de fase van het schrijven ingaan.

Ik hoop dat ik voorlopig weer een beetje kan blijven doorwerken. Dat betekent wel dat ik mezelf ook steeds moet blijven ‘aanpakken’ met betrekking tot de overprikkeling. Ik weet dat ik heel snel overprikkeld ben en dat daar dan eigenlijk mijn hele dagelijkse bezig-zijn door bepaald wordt. Ik moet leren om mezelf daarin te ontzien door verstandiger keuzes te maken. Hopelijk helpt de therapie daarbij.