Prikkelperikelen en presentatieteksten

De afgelopen weken werden helaas gekenmerkt door prikkelperikelen. Soms wordt ik er moedeloos van dat de overprikkeling een steeds grotere rol gaat spelen. Er zijn nu soms hele weken dat het gewoon worstelen is om overeind te blijven. Moeilijk.

Op de betere momenten probeer ik wel echt aan het onderzoek te werken (ik probeer het ook op de mindere, maar dat gaat dan echt heel minimaal). Het gaat langzaam, maar ik kom wel verder. Daar ben ik ook heel blij mee, want het helpt me in de moeite met de negatieve (depressieve) gedachten.

Naast leeswerk heb ik me de afgelopen twee weken vooral bezig gehouden met het schrijven van de tekst voor twee presentaties die ik hoop te houden. Als het lukt wil ik een presentatie van mijn onderzoek geven op de Netwerkdag van het Dutch Biblebelt Netwerk. Dat is 14 november a.s. in Utrecht. De tekst daarvoor is nagenoeg klaar.

Ik ben ook gevraagd voor een presentatie en bespreking van mijn onderzoek in het Nederlands Homiletisch Werkgezelschap. De tekst daarvoor heb ik ook bijna af. Die bijeenkomst is op 26 november.

Het blijft een afweging of het houden van zulke presentaties qua prikkel-stortvloed (en de moeilijke gevolgen daarvan) wel opweegt tegen een eventueel nut ervan. Bij de bijeenkomst van het Nederlands Homiletisch Werkgezelschap is dat volgens mij zeker zo. De onderzoekservaring in dit gezelschap is groot en de bereidheid om te adviseren ook. Ik denk dat ik er veel aan kan hebben.

Ik vermoed dat ik na deze twee presentaties voorlopig even heel rustig aan zal moeten doen. Of dat lukt, met de decembermaand, is natuurlijk de vraag.