Goede bijeenkomst, inspirerende discussie

De presentatie bij het Nederlands Homiletisch Werkgezelschap ging goed. Ik had mijn best gedaan om er een helder, gestructureerd en enigszins prettig te volgen betoog van te maken. Ik heb het idee dat het lukte.

Voor mij was natuurlijk vooral de discussie daarna van belang. Als inleiding op die discussie hield Maarten Kater (Universitair Hoofddocent bij de TU Apeldoorn) een co-referaat waarin hij reageerde op mijn presentatie. Daarna was er een bespreking met alle leden van het gezelschap. Ik heb die bespreking als heel inspirerend en stimulerend ervaren.

Het was leuk om te merken dat het thema zoveel interesse opriep. Ook al zijn er binnen dit gezelschap mensen vanuit heel diverse achtergronden – en reageerden ze allemaal weer verschillend op de voorbeeldpreek die ik ze had toegestuurd – er was wel een gezamenlijk zoeken naar wat nu zo kenmerkend is voor een bevindelijke preek, naar hoe je daar in een analyse onderzoek naar kunt doen,  en wat we daar van kunnen leren.

Al met al: ik heb er veel aan gehad.

Gisteren, de ‘Day after’ heb ik overdag geprobeerd zo rustig mogelijk te doen. Dat was voor een deel bittere noodzaak vanwege de nasleep van de presentatie (hoezo overprikkeling?), maar ook vanwege het feit dat ’s avonds het verlovingsfeestje van onze jongste zoon Bernhard en zijn vriendin Ariëtte gehouden werd. Gelukkig was ik voor dat feestje weer helder genoeg en hebben we een mooie avond gehad.

Vanmorgen heb ik eerst de aantekeningen van de discussie van afgelopen woensdag uitgewerkt. Dan komen alle beelden van die middag weer langs, maar dat helpt ook om het qua prikkels een beetje te kunnen verwerken. Het zal allemaal nog wel even na-ijlen (vooral de enorme fluittoon in mijn hoofd is op dit moment erg vervelend), maar ik kijk toch echt met een dankbaar gevoel terug.