Een cursus Japans?

Deze week kreeg ik via de mail vijf artikelen uit Japan. Daar is een groep theologen die, door hun contacten met Rudolf Bohren, verder gewerkt hebben aan de ontwikkeling van het Heidelberger analysemodel voor preken. Ik heb het vermoeden dat het heel interessante artikelen zijn, alleen… ze zijn in het Japans. Ik ben nu dus op zoek naar iemand die dat voor me kan vertalen. Zelf zie ik het niet zo zitten om er nog een taal bij te gaan leren…. 🙂

Ik heb inmiddels ook contact met iemand in Duitsland die samen met Bohren gewerkt heeft aan het opzetten van de Heidelberger Methode. Hij heeft me toegezegd dat hij me meer informatie zal sturen over de achterliggende literatuur. Dat zou me kunnen helpen om beter in kaart te brengen hoe de methode is ontstaan. Ik hoop ook dat ik daarmee iets kan doen aan het verder ontwikkelen ervan.

Al met al: de internationale contacten leveren echt iets op! In vind het leuk en het inspireert me ook.

Tussendoor heb ik veel problemen door de bijwerkingen van de medicijnen. De pijn en de stijfheid in de spieren werd deze week zo erg dat ik besloten heb om met de medicijnen te stoppen. Ik was, na overleg met de huisarts, al gaan minderen, maar dat hielp niet. Het probleem is nu wel dat ik op de één of andere manier wel beter met de depressiviteit moet kunnen omgaan. Als dat een groot probleem blijft, zal ik andere medicijnen moeten proberen.

Donderdagavond hadden we de diploma-uitreiking van Bernhard en Ariëtte. Mooie avond. Voor ons was het ook de afsluiting van de periode dat we kinderen op de middelbare school hadden. We kijken met dankbaarheid terug op hoe het de kinderen die jaren is gegaan. Mooi, dat er voor hen onder de docenten ook mensen waren die voor hen identificatiefiguren mochten zijn. We hebben in die jaren best wel eens kritische momenten gehad, maar we zijn ook echt dankbaar voor wat de kinderen op het Driestar College hebben mogen leren en mochten meekrijgen.