Minder gedaan dan gedacht

De nasleep van de vakantieperiode heeft deze week nog wat tijd gekost. We zijn nog een dagje uit geweest en ik heb nog de laatste twee delen van de schutting geverfd. Tussendoor zijn we, o.a. doordat Henrieke voor minstens een jaar naar Engeland zal gaan, bezig om na te denken over wat interne verhuizingen. Eén en ander betekent ook dat ik de spullen uit mijn studeerkamer waarschijnlijk moet verplaatsen naar een kamer op de eerste verdieping en dat er de komende tijd wel wat in huis geklust zal moeten worden.

Ik ben wel bezig geweest voor het onderzoek. Zo heb ik verder gewerkt aan de uitbreiding en onderbouwing van het gedeelte over de prediking in de Gereformeerde Gemeenten. Daarvoor ben ik momenteel allerlei prekenbundels aan het doornemen. Dat kost aardig wat tijd, maar lijkt ook echt aanvullende informatie op te leveren.

Het was de bedoeling om ook een schema voor de analyses te maken. Ik hoop dat ik dat morgen nog kan doen.

Door al de vakantieomstandigheden ben ik wel een beetje ontregeld. Het was niet goed mogelijk om me heel strak aan mijn dagstructuur te houden, en dat breekt me uiteindelijk wel op. De vermoeidheid en de onrust in mijn gedachten hebben invloed op het dagelijks functioneren. De verschillende uitjes waren echt heel leuk, maar hebben me ook veel prikkels opgeleverd. Hopelijk kan ik volgende week de vaste structuur weer beter aanhouden en helpt dat om alles weer een beetje onder controle te krijgen.