Archive for the ‘Gereformeerde Gemeenten’ Category


Over mishagen en geloofsvertrouwen

Ik zit met het verwerken van de analyseresultaten van de preken over HC 30 midden tussen de gegevens over het zelfmishagen en het geloofsvertrouwen. In deze preken zie je wel heel sterk welke gevolgen het voor de uitleg heeft als je uitgaat van de visie dat degene die de antwoorden geeft een verzekerde gelovige is […]

Read More...

Notitie geschreven

Volgende week dinsdag staat er een gesprek met prof. Immink en met Theo Pleizier gepland. Daar zullen we een notitie bespreken die mijn ervaringen met de analysemethode tot nu toe weergeeft. Ik heb de afgelopen weken drie preken geanalyseerd om te kijken of de benadering van Grounded Theory voor mijn onderzoek goede resultaten zou opleveren. […]

Read More...

Te Kampen (met)

Aan het begin van de week heb ik me vooral gericht op het voorbereiden van de vakgroepvergadering. Die vakgroep is een soort voortgangs- en werkoverleg van één van de onderzoeksgroepen die de Theologische Universiteiten van Apeldoorn en Kampen samen hebben. Daarin worden bijvoorbeeld (delen van) hoofdstukken uit een proefschrift waar iemand mee bezig is besproken […]

Read More...

Over Jozef, een koning die Jozef niet gekend had en over Het nieuwe land

Deze week ben ik verder gegaan met het onderzoek naar preken over Jozef. Ik hoop daarmee een deel van het bevindelijk karakter van de prediking in de Gereformeerde Gemeenten beter in kaart te kunnen brengen. Naast concrete invulling van hoe de geschiedenis van Jozef een rol speelt in het bevindelijk ‘gehalte’ van de preken, levert […]

Read More...

Minder gedaan dan gedacht

De nasleep van de vakantieperiode heeft deze week nog wat tijd gekost. We zijn nog een dagje uit geweest en ik heb nog de laatste twee delen van de schutting geverfd. Tussendoor zijn we, o.a. doordat Henrieke voor minstens een jaar naar Engeland zal gaan, bezig om na te denken over wat interne verhuizingen. Eén […]

Read More...

Over dragen van dozen en gevolgen, maar ook over dankbaarheid

Het was een pittige week. Niet zozeer doordat er veel moest gebeuren, als wel doordat wat ik heb gedaan me gewoon heel veel energie kostte. Dinsdag heb ik Reint  geholpen met verhuizen. Ik was al vroeg op weg gegaan met Jannie’s auto (die heeft een trekhaak) en een aardig karretje. Dat zijn gewoon al twee […]

Read More...

Lekker geklust, gezocht en nagedacht

Nadat ik maandag hoofdstuk 3 in eerste versie af had, heb ik het meteen naar prof. Baars gemaild. Daarna heb ik het, om de objectiviteit zoveel mogelijk te garanderen, verstuurd naar een aantal predikanten van de Gereformeerde Gemeenten en hen gevraagd om eventueel aanvullend commentaar. Ik hoop dat ze de tijd willen nemen (ze zijn […]

Read More...

Nog één paragraaf

Ik ben nu echt bijna klaar met de eerste versie van hoofdstuk 3. Ik moet nog één paragraaf. Die hoop ik aanstaande maandag te schrijven. Als dat gebeurd is kan het hoofdstuk via de mail naar mijn begeleider. Een heerlijk gevoel. Het is de bedoeling om op deze eerste versie van hoofdstuk 3 ook een […]

Read More...

Bezig met het zetten van een grote stap

Tot nu toe heb ik me een beetje verkeken op de hoeveelheid werk voor hoofdstuk 3. Het is echt een heel karwei om een goede beschrijving te geven van de context van het onderzoek. Ik heb deze week heel veel gedaan. Meer dan de helft van het derde hoofdstuk is in eerste versie klaar. Dat […]

Read More...

Een weekje er tussenuit

Vorige week zijn we een weekje weggeweest. Ondanks de vele regen toch een heel goede week gehad. We hebben vanaf ons vakantie-adres een bezoekje gebracht aan de sjoel in Elburg. Een echte aanrader! Mooie expositie ook van schilderijen van Janneke Wijngaarden. In die vakantieweek heerlijk gelezen in Eerst de waarheid, dan de vrede, de biografie […]

Read More...