Moeilijke week

De achterliggende week was een moeilijke week. Door allerlei zorgen kon ik me helemaal niet concentreren.

Ik heb wel geprobeerd om wat te doen aan praktische dingen, zoals het invoeren van gegevens over gelezen catechismusverklaringen en het concreter invullen van de onderzoeksplanning. Het invoeren van de gegevens gaat langzamer dan ik hoopte, dus daar zal ik de komende dagen nog wel tijd in moeten steken. Het concreter invullen van de planning was een opdracht van mijn begeleidster voor de Aspergerproblemen. Een goed ingevulde planning helpt om te structureren en dat geeft me aanzienlijk minder prikkels en spanning. Deze week maakt de noodzaak van de begeleiding wel weer duidelijk; niet omdat daarmee de problemen worden weggenomen, maar wel omdat het me kan helpen om er op een betere manier mee om te gaan.

Het invoeren van de gegevens levert trouwens wel verschillende interessante resultaten op. Het is de bedoeling dat ik die resultaten eind volgende week in een artikeltje verwerk. Ik hoop dat ik dat in De Saambinder kan plaatsen. Dan krijgen alle kerkenraden die hebben meegewerkt aan dit deel van het onderzoek ook een beeld van wat er met hun gegevens is gedaan.

Ik heb tussendoor nog wel wat ander materiaal verzameld dat onderzocht moet worden. Dat heb ik nu nog niet nodig, maar als je niet kunt studeren vanwege concentratieproblemen dan kun je in ieder geval de praktische dingen wel aanpakken. Dat scheelt dan op een later tijdstip weer.

Ik kan de catechismusverklaringen die ik nog moet hebben, maar die ik tot nu toe niet van iemand kon lenen, bij de Theologische School lenen. Daarmee kan ik dan het onderzoeksmateriaal helemaal compleet maken. Als de planning goed vol te houden is kan ik daarmee dan vanaf juli aanstaande aan de analyse gaan beginnen.

Hopelijk gaat het volgende week weer beter.