informatie uit alle hoeken van het land

Door alle omstandigheden in het gezin heb ik even geen nieuwe informatie gegeven. Dat moet ik nu wel even recht zetten.

Veel gedaan, de afgelopen tijd. Natuurlijk veel gelezen (maar daar hoop ik binnenkort weer wat over te schrijven), maar vooral ook veel praktisch werk.

Ik heb overleg gehad met een evt. promotor. Ik ben op bezoek geweest bij prof. Dr. A. Baars van de Theologische Universiteit Apeldoorn. We hebben een heel goed gesprek gehad en hij ziet het onderzoek zeker zitten. We hebben afgesproken dat ik de officiële aanvraag ga doen bij de examencommissie en dat we daarna het traject voor de aanmelding van het onderzoek ingaan.

Ik ben erg blij met deze afspraken en het was goed om te merken dat we allebei een ‘klik’  hadden met het onderwerp en ook goed met elkaar van gedachten konden wisselen. Ik heb er vertrouwen in dat het met deze begeleider gaat lukken.

We hebben in dat gesprek ook goede afspraken gemaakt voor de komende tijd. Voorlopig ga ik me richten op de theoretische kant van de preekanalyse. Ik moet een methode van analyse uitwerken en onderbouwen. Als dat klaar is dan staat het onderzoek van de uitgegeven catechismuspreken in ieder geval in de steigers.

Ik ben inmiddels ook begonnen met het verzamelen van informatie over de gelezen preken in de vacante gemeenten. Ik heb alle gemeenten (ruim 150) een brief gestuurd om informatie. Dat leverde meteen de andere dag al overzichten op van de preken die de laatste 20 jaar gelezen waren. De reacties komen echt uit alle hoeken van het land. Bijzonder om te merken dat men zo open is en zo mee wil werken.

De gegevens die uit die reacties naar voren komen zijn trouwens voor mij heel bruikbaar. Er zit een duidelijke lijn in, maar het is soms ook verrassend. Bijvoorbeeld als blijkt dat een oudere verklaring als van Ds. Van Reenen nog steeds heel regelmatig in de gemeenten gelezen wordt. Dat had ik eigenlijk niet verwacht. Daarnaast was het bijzonder om ook reacties te krijgen waarin aangegeven wordt dat ze al bijna 40 jaar geen catechismusverklaringen meer lezen omdat ze al die tijd een eigen predikant hebben gehad!

Wat ik ook mooi vind: er is tot nu toe van geen enkele gemeente een afwijzend antwoord gekomen.

Op dit moment ben ik vooral bezig met het leeswerk om te kunnen komen tot een goede analysemethode. Dat betekent veel lezen in homiletische literatuur en in theoretische inleidingen op de praktische theologie. Ik vind dat trouwens ook heel interessant, dus dat is helemaal geen bezwaar. Het belang van deze informatie voor mijn onderzoek is groot en daarom neem ik er de tijd voor.

Begin volgende week hoop ik wat meer inhoudelijke informatie te geven.