Even bijpraten

Ik ben de laatste weken erg druk geweest met het lezen ter voorbereiding van het onderzoek.  Daarnaast waren er veel dingen in het gezin die tijd en aandacht vroegen, daardoor ben ik wat achter met het geven van informatie.

Op dit moment ben ik bezig met het lezen van literatuur over de predikkunde, over praktische theologie in het algemeen en over de catechismusprediking in het bijzonder. Ik wil daar binnen nu en twee weken een soort reflectiestuk over schrijven. Dat stuk is bedoeld voor mezelf als verwerking en afsluiting van het inlezen en zal ook toegezonden worden aan de examencommissie die binnenkort mijn aanvraag voor toelating tot de promotie aan de TUA moet beoordelen.

Ik heb inmiddels ook heel veel gegevens binnen gekregen over de catechismuspreken die in de gemeenten gelezen zijn. Bijzonder, sommige gemeenten hebben dat echt bijgehouden vanaf  hun instituering of vanaf kort daarna. Dan krijg je dus echt hele oude overzichten waaruit je de gegevens mag opzoeken. Je voelt als het ware een stukje kleine kerkhistorie.

Ik wil proberen om weer wat regelmatiger informatie te posten, maar kan niet beloven dat het ook echt gebeurd. De omstandigheden in het gezin vragen ook veel tijd en aandacht en het feit dat ik het reflectiestuk voor 1 december aanstaande af wil hebben, geeft de komende twee weken in ieder geval wel veel werk aan het onderzoek. Ik wil in ieder geval daarna de draad weer echt oppakken en hoop dat wat regelmatiger informatie te posten.