Aan de slag met het maken van een analysemodel

Afgelopen vrijdagmiddag had ik een overleg met prof. Baars. We hebben besproken welk hoofdstuk ik zou gaan schrijven als pilot voor de examencommissie en kwamen tot de conclusie dat eigenlijk alleen het hoofdstuk met de opzet voor een analysemodel zich daar voor leende. Daar ben ik nu dus aan begonnen.

Veel schrijven is er voorlopig nog niet bij, ik ben vooral bezig met verzamelen van literatuur en het beginnen met lezen. Omdat er maar weinig aan theorievorming is gedaan op het gebied van preekanalyse moet ik daarvoor op zoek bij andere vakgebieden. Ik heb daar over zitten denken en ben aan het zoeken gegaan.

Ik ben nu bezig met het bestuderen van literatuur over de theoretische kant van het soort onderzoek dat ik ga doen (kwalitatief onderzoek) en over analyses van toespraken. Dat laatste is een behoorlijk goed onderbouwd onderzoeksterrein binnen o.a. de faculteit Nederlandse Taal en de faculteit Communicatiewetenschappen (Soc. Wetenschappen).

Het is de bedoeling om de uitkomsten van dat onderdeel van het onderzoek te leggen naast de bestaande analysemodellen binnen Theologie en van beide de plussen en minnen voor mijn onderzoek op een rij te zetten. Daarna wil ik dan vanuit deze twee achtergronden komen tot een analysemodel dat op wetenschappelijke manier inzicht geeft in de methode waarop in de catechismusverklaringen de uitleg wordt aangepakt.

Naast al dit onderzoek komen er ook nog steeds gegevens binnen over de gelezen catechismuspreken in de verschillende Gereformeerde Gemeenten. Bijna 70 procent van de gemeenten heeft nu gereageerd en daarbij zaten maar vier afwijzingen. Een prachtig resultaat tot nu toe. Deze gegevens geven een goede onderbouwing voor de keuze van de te onderzoeken verklaringen.

Ik ben ook bezig met het beter formuleren en onderbouwen van mijn onderzoeksopzet. Het is de bedoeling dat ik die meteen na het inleveren en de evt. goedkeuring van het pilot-hoofdstuk indien bij het college van hoogleraren. Dan kan het onderzoek ook echt officieel worden geregistreerd.

Al met al: de gang zit er goed in en ik heb er veel plezier in.