Volle week

Ik heb een hoop dingen gedaan deze week. Tegelijk moet ik zeggen dat ik met het concrete werk aan de steekproef nog niet klaar ben.

Maandag had ik een gesprek met prof. Baars. We hebben een lang en goed gesprek gehad. Daarin hebben we gekeken naar een deel van hoofdstuk 3 en het begin van hoofdstuk 4. Ook hebben we de lijnen voor de korte termijn heel duidelijk neergezet.

Dat betekent dat ik ga proberen vóór de jaarwisseling hoofdstuk 4 af te krijgen en dat ik direct aansluitend het definitieve onderzoeksvoorstel kan opstellen en zal  inleveren bij het college van hoogleraren.  Wanneer het voorstel dan wordt goedgekeurd kan het onderzoek officieel aangemeld worden.

Tussendoor heb ik deze week steeds verder gewerkt aan de steekproef. Ik ben nu echt met de laatste loodjes bezig. Als het goed is kan ik dat begin volgende week afronden. Dan moet het nog verwerkt worden in hoofdstuk 4.

Ik ben ook nog steeds aanvullend materiaal aan het verzamelen voor de verdere onderbouwing van hoofdstuk 2 en 3. Voor het derde hoofdstuk ben ik gisteren naar de Theologische School in Rotterdam geweest. Daar ben ik een middag aan het zoeken en kopiëren geweest i.v.m. het onderdeel over de visie op de prediking. Ik ben er buitengewoon vriendelijk geholpen en heb nu vrijwel al het materiaal dat ik nodig denk te hebben wel verzameld.

Voor de komende week hoop ik de steekproef af te ronden en de resultaten te verwerken tot een onderdeel van hoofdstuk 4. Als het allemaal een beetje lukt hoop ik ook een begin te maken met het laatste stuk van dat hoofdstuk, het analysemodel en de onderbouwing daarvan. Nog genoeg te doen dus; het is zo oud en nieuw!

Ik heb deze week het boek PAAZ van Myrthe v.d. Meer uitgelezen. Echt een heel heftig boek. Heftig in het algemeen, omdat je geconfronteerd wordt met verschrikkelijke psychiatrische problemen en met de gang van zaken bij een opname in een PAAZ. Heftig voor mij, omdat er zoveel heel herkenbare dingen worden geschreven over Asperger. Die herkenning geeft veel verheldering, maar raakt je toch ook wel. Niettemin: dit boek is echt een aanrader.