Veel door elkaar

Maandag ben ik begonnen met de laatste voorbereidingen voor de analyse. Al het onderzoeksmateriaal is gecontroleerd, aangevuld en in mappen gedaan. Zo kan ik de resultaten per catechismusverklaring overzichtelijk bewaren.

Dat aanvullen van het materiaal bestond vooral uit scannen/kopiëren van de preken die nog in de mappen ontbraken. Nu dat compleet is kan ik wat dat betreft beginnen.

Tussendoor ben ik ook aan het lezen geweest voor de herziening van hoofdstuk 3 en 4. Ik heb o.a. Naar het hart van Jeruzalem van Wim van Vlastuin en Gereformeerde spiritualiteit van Jan Hoek gelezen. Beide boekjes bieden weer meer achtergrond m.b.t. bevinding en bevindelijke prediking.

Ook de meer (taal-)filosofische literatuur kreeg deze week behoorlijk wat aandacht. Dat is nodig om de door mij gebruikte analysemethode meer te onderbouwen, maar ook omdat ik ontdekt heb dat er sterke overeenkomsten in achtergrond zijn aan te wijzen tussen de twee onderdelen waaruit ik mijn analysemodel heb samengesteld. Ik kan nu de begrippen die ik in de analyse gebruik beter toelichten en onderbouwen, maar ook de achterliggende taalfilosofische ideeën aangeven.

Donderdagmiddag ben ik bij een bijeenkomst van de sectie praktische theologie van het promovendiberaad van de Gereformeerde Bond geweest. We hebben kennis gemaakt (er waren nog meer mensen die er voor de eerste keer waren) en goede afspraken gemaakt. Ik vind het prettig om met anderen die ook met onderzoek bezig zijn van gedachten te kunnen wisselen. Je kunt veel van elkaar leren.

Na dat overleg was ik wel helemaal op. Het leggen van nieuwe contacten vind ik best spannend en het toelichten van je eigen onderzoek vraagt voor mij toch veel energie. Hier speelt mijn Asperger Syndroom duidelijk een rol, maar ik vind het de investering wel waard. Ook al kostte het me een avond en een dag met stevige hinder van de overprikkeling (moe, vol hoofd, concentratieproblemen).

Volgende week hoop ik naar een congres over de Heidelbergse Catechismus te gaan. Dat is in Leuven en duurt twee dagen. Ik hoop dat ik het vol kan houden, niet teveel last heb van ‘naweeën’ en dat het een mooi congres is.