Relatie onderzoek en lijdenstijd

De afgelopen anderhalve week heb ik geprobeerd om in twee preken ‘te kruipen’. Ik volgde ze zin voor zin en probeerde zicht te krijgen op wat er op tekstniveau gebeurde, en vooral hoe daar de bevinding ‘functioneerde’. Het was werk dat veel concentratie vroeg, en daarom momenteel ook echt lastig werk is.

De bevinding die ik tegen kwam had, naast allerlei andere lijnen en kenmerken, ook een nauwe relatie met de lijdenstijd waarin we leven. Het plaatsvervangende werk van de Heere Jezus Christus krijgt in deze bevinding een heel eigen plaats. Eigenlijk lijkt het alsof de plaatsvervanging helemaal in de beleving wordt getrokken; het is iets dat bijna alleen in de beleving van de gelovige speelt, dat buiten de gelovige, als gewoon feit in de geschiedenis, nauwelijks een plaats heeft.

Het ‘kruip in de huid van’ waarover ik vorige keer al schreef, heeft trouwens wel echt een duidelijk effect. Het levert veel nieuwe dingen op die in de eerdere analyses toch wat op de achtergrond bleven of gewoon over het hoofd werden gezien.

Ik zei net al dat deze methode wel een sterke concentratie vraagt. Dat is momenteel dus echt een probleem. Ook op de momenten dat het concentreren wel lukt, heb ik altijd nog veel last van de fluittoon in mijn hoofd (tinnitus). Die is nu al lange tijd behoorlijk ‘dwingend’ aanwezig en dat kost ook echt veel energie. Ik moet hem echt bewust negeren om me te kunnen concentreren.

Wat het onderzoek in verband met de problemen rondom depressiviteit etc. betreft is er nog geen nieuws. Ik weet dat er naar alle gegevens gekeken wordt, maar er is nog geen afspraak.

Nog een boekentip: het boek UP van Myrthe van der Meer. Dat is een psychiatrische roman. De schrijfster heeft zelf Asperger en worstelt met (soms verschrikkelijke) depressiviteit. Ze schrijft er in romanvorm heel open over en dat is echt verhelderend (ook voor mensen die daar zelf helemaal niets mee te maken hebben). Ik heb haar eerste boek PAAZ ook al eens aanbevolen. UP is een goed vervolg. Hoe ze de depressiviteit verwoord is voor mij echt heel herkenbaar.