Familie-omstandigheden

Door het overlijden van Jannies vader heeft het onderzoekswerk de afgelopen twee weken wat stil gelegen. Ik heb op de momenten dat ik me voldoende kon concentreren wel lekker wat literatuur doorgenomen.

Voor het onderzoek heb ik me gericht op het verder onderbouwen van een aantal nieuwe stappen in de analyse. Daarvoor ben ik bezig geweest met het lezen van veel literatuur over o.a. retorische analyse, structuuranalyse en discoursanalyse. Dat heeft me alerter gemaakt voor wat er op tekstniveau in de preek gebeurd.

Komende week hoop ik weer concreet met de analyse van de preken verder te gaan. Dan kan ik ook testen of al het leeswerk me werkelijk meer grip geeft op de teksten van de preken.

Nog een boekentip voor liefhebbers: Het Kwartet van Anna Enquist is een bijzonder boek. Zet je over veel dingen aan het denken. Echt de moeite waard.