Een hele klus geklaard

Het overzicht van de gelezen catechismuspreken is verwerkt! Dat was een hele klus. Ik heb lang gezocht naar een manier om al de gegevens overzichtelijk te presenteren. Het probleem zat natuurlijk in het feit dat het over ruim 80 jaar gegevens ging en om 37 verklaringen. Geef dat maar eens overzichtelijk weer. Grafieken zijn leuk, maar zodra je die zwart/wit gaat afdrukken zijn ze niet meer te onderscheiden. Ik heb voor tabellen gekozen en verdelingen gemaakt van steeds tien jaar.

Vandaag (en uiterlijk morgen) wil ik de verklarende tekst bij de overzichten schrijven en dan het geheel samenvoegen tot een artikel. Dan kan het resultaat van dit onderdeel van mijn onderzoek ook gedeeld worden met de mensen die me geholpen hebben door al die gegevens aan te reiken.

Tussendoor deze week gelezen in Blond, brutaal en bidden van Mariska Orbán. Een aanrader. Niet alle stukken zijn even interessant, maar ze laat wel heel duidelijk zien dat geloofsstandpunten niet onzinnig zijn en er in discussies wel degelijk toe doen. Mooi om te zien dat ze zich niet voor haar uitgangspunten schaamt, maar die op een eigentijdse en aansprekende manier durft uit te dragen. Ik heb er van geleerd dat het staan voor en leven uit Gods Woord en geboden niet alleen gezegend wordt voor jezelf, maar je ook tot een zegen kunnen maken voor anderen. Boeiend ook, hoe ze vanuit haar geloof en haar persoonlijk leven de positie van de vrouw in huwelijk en werk overdenkt en invult.

Ik heb deze week ook, tussen het verwerken van de gegevens door, over andere onderdelen van het onderzoek na kunnen denken. Ik heb de lijnen nu weer helder; het keurig volgens planning afsluiten van het onderdeel over de gelezen catechismuspreken, geeft een stimulans om ook verder het onderzoek volgens plan aan te pakken.