Contact, commentaar en codes

Maandagmiddag had ik een gesprek met prof. Baars. We hebben hoofdstuk 2 en 3 besproken. Beide hoofdstukken hebben de goede lijn, maar moeten hier en daar nog wel aangevuld of aangepast worden. Het was goed om zo samen de hoofdlijnen door te nemen. Het contact is prettig en we hebben allebei een duidelijke kijk op hoe het verder moet. Als het goed is krijg ik deze week nog een mail van hem met detailcommentaar op hoofdstuk 2 en 3. Dan kan ik dat gaan verwerken.

Ik heb deze week ook al één reactie gekregen over het methodologische deel van het onderzoek. In hoofdstuk 2 heb ik een uitgebreide methodologische verantwoording gegeven en ik heb aan twee methodologen gevraagd om daarop te reageren. De reactie die ik kreeg was positief. Ik moet sommige onderdelen iets meer uitwerken en ik kreeg ook tips om hier en daar gebruik te maken van andere termen en omschrijvingen (dan sluit het beter aan bij de huidige manier van formuleren in de methodologie). Wanneer ik ook de andere reactie binnen heb (en het commentaar van prof. Baars op hoofdstuk 2) kan ik één en ander gaan aanpassen.

Ik ben ook erg benieuwd naar de reacties van de predikanten op hoofdstuk 3. Er is nog niets binnen, maar dat kan ook haast niet. Het kost wel even tijd om op dat hoofdstuk serieus commentaar te geven, en predikanten hebben meestal niet zo veel tijd over. Afwachten dus.

Deze week tussendoor nog gelezen in Geheimen van de retorica, een bundel opstellen onder redactie van o.a. Zweder von Martels. Heel interessant. De rol van de retorica in rechtspraak, literatuur, schilderkunst, muziek en natuurlijk ook in de predikkunde, wordt op een heldere manier in kaart gebracht.

De laatste weken kost het me wel weer moeite om de negatieve kronkels in mijn gedachten in het gareel te houden. Dat blijft een moeilijk punt. Ik heb ook weer erg veel last van mijn knie. Het lopen is lastig. Over een week of drie kan ik bij de orthopedisch chirurg terecht. Ik ben benieuwd wat hij er van denkt.

Komende week hoop ik te starten met het schrijven van hoofdstuk 4. Daarin wordt het analysemodel uitgewerkt en onderbouwd. Daarvoor hoop ik voor een deel gebruik te maken van de codes die John McClure (The four codes of preaching) aanbeveelt voor het onderzoek van preken.  Hoofdstuk 4 wordt een hele klus; ik zie er ook wel een beetje tegenop. Het vormt de kern van het theoretische deel en de hele rest van het onderzoek zal erdoor bepaald worden. Als ik deze hobbel heb genomen kan ik aan het praktische werk beginnen. Ik hoop dat het een beetje wil lukken.